به گزارش نبض بازار ، تبیین اقتصاد مقاومتی در چندسال گذشته از الزامات فعالیتهای اقتصادی بوده و با توجه به شرایط حاکم بر منطقه باید هربار به منویات آن توجه بیشتری کرد. چنان که دانسته شد، دشمن تمام هجوم و حملات خویش را به ارکان جامعه از جمله قوام و ستون اصلی جامعه یعنی اقتصاد متمرکز می کند. هر جامعه ای در یک فضای جغرافیایی و با محدودیت منابع مادی شکل می گیرد. همین عنصر شاید مهم ترین نقطه ضعف جامعه باشد. اقتصاد در یک جامعه همان چشم اسفندیاری است که ضربه پذیر است و محدودیت های منابع مادی در حوزه جغرافیای زیست جامعه، همان پاشنه آشیل جامعه است. از این روست که دشمن به نقاط ضعف توجه یافته و برنامه ریزی و حملات خود را متمرکز آن نقاط حساس و ضعیف می کند. چنانچه در پرداختن به این موضوع دچار ضعف و سستی باشیم هرگز نخواهیم توانست کاری که می تواند به عنوان پادزهر در مقابل این حربه عمل کند را انجام دهیم. در واقع در روزگاری که دشمن به شدن نیاز دارد تا در زمین او بازی کنیم شناخت ظرفیتهای داخلی می تواند ما را در برابر این موضوع مصون نگه دارد و حلقه ی امن ما باشد. سرمایه ملی هر جامعه افزون بر منابع انسانی، همان منابع مادی جامعه است که در یک محدوده جغرافیایی در اختیار جامعه است.

تنها جوامعی می توانند از یک استقلال کامل برخوردار باشند که از نظر منابع انسانی و منابع مادی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته باشند. جامعه اسلامی ایران به سبب جغرافیایی و منابع انسانی از چنین غنا و بی نیازی برخوردار می باشد. از این رو، بی نیاز از دیگر جوامع انسانی است و می تواند به سادگی همه نیازهای خود را در بهترین شکل برآورده سازد.

به سخن دیگر، سرمایه ملی که در محدوده جغرافیایی جامعه اسلامی وجود دارد، شامل منابع انسانی و سرمایه های مادی است. هر دو بخش از سرمایه ها در ایران اسلامی به خوبی و در سطح مطلوبی وجود دارد. تنها عاملی که لازم است تا این را به یک اقتصاد شکوفا، پویا، تمدنی و رشدی تبدیل کند، کار است. اگر منابع مادی به درستی از طریق کار منابع انسانی مورد استفاده و بهره گیری قرار گیرد، اقتصاد مستقل و شکوفایی در این جامعه شکل می گیرد که دیگر نیازی به بیرون از مرزهای جغرافیایی خود پیدا نمی کند و می تواند بر سر پا خود بیایستد و حتی جوامع دیگر را نیز مورد حمایت قرار دهد.

همان گونه که کار و سرمایه و منابع ملی، مهم ترین عامل در تحقق اقتصاد شکوفا و پویا و تمدنی است؛ هم چنین مهم ترین عامل در اقتصاد مقاومتی است که در برابر حملات دشمن بی آن که آسیبی ببیند، می ایستد و سربلند و پیروز بیرون می آید.

اقتصاد بانک محور در کشور ما غیرقابل انکار است اما باید پذیرفت که به سبب شرایطی که گاها به این مجموعه ها تحمیل می شود سطح اعتماد مردم نسبت به گذشته تغییر کرده و باید برای آن راه حلی ویژه ای داشت. در این بین بانک ملت که همواره در خدمت مردم بوده و عملکرد بسیار قابل توجهی در فضاهای مختلف داشته از جمله سازمانهایی است که انتظارات ویژه ای به خاطر نوع عملکردش از آن وجود دارد. مطالعه و پیشروی این بانک در منابع مالی و انسانی یکی از سرآمدهایی است که با اطمینان می توان از آینده ی آن گفت.

درباره ی روند فعالیتهای ملت می توان در یک جمله گفت که مدیران آن تنها به فکر خدمات بانکی نبودند و مسئولیتهای اجتماعی همواره جزو مهمترین حوزه ی فعالیت آنهاست و تقدیر پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) از عملکرد بانک ملت و مدیرعامل این بانک در توانمندسازی خانواده های نیازمند تحت پوشش این سازمان نمود روشن ادعاست. اعطای تسهیلات قرض الحسنه به از سوی ملت به مشتریان در جهت راه اندازی اشتغال و کسب و مار یکی از مهمترین کارکردهایی است که ملت را از سایر سازمانها متمایز می کند. رئیس کل کمیته ی امداد با اشاره به این موضوع و تأثیر چنین حمایتهایی قدردانی خود را از بانک ملت انجام داد و می توان انتظار داشت از اینجا به بعد نیز شاهد حمایت گسترده بانک ملت از چنین موضوعاتی باشیم.