به گزارش نبض بازار جلب اعتماد مردم در فعالیتهای اقتصادی و رسانه ای با هر نیتی که انجام می شود باید در مسیر درست قرار بگیرد در غیر این صورت ثمره ی بذر کجروی کالبد جامعه را مسموم و با تعدی به باورهای مردم آن را بی اعتماد می کند.

در چندسال گذشته در صفحات اجتماعی و پیام رسانهای مختلف همواره شاهد سوءاستفاده افراد و برخی کانالها از نامها و برندها بودیم که نتایج تأسف باری را رقم زد.

اعتماد کلید واژه ایست که برای به وجود آمدنش مدت زمان طولانی احتیاج است اما برای از دست دادن آن تنها چند لحظه کفایت می کند.

مؤسسه مطبوعاتی بازتاب خبر ایرانیان انحصار و مجوز فعالیت مطبوعاتی با نام نبض بازار را دارد.

اما متأسفانه وقتی سری به کانالهای تلگرامی می زنیم شاهد هستیم که با همین اسم چندین و چند کانال با اهداف مختلف تشکیل شده که با توجه به عدم داشتن مجوز می تواند عواقب سوئی برای دنبال کنندگان و اعتماد کنندگان به آنها داشته باشد.

از مهمترین این کانال های فیک می توان به نبض بازار با آیدی تلگرامی

@Nabzehbazaar

t.m/Nabzehbazaar

با ۱۹۰۳۶۰ هزار عضو اشاره کرد که پیگیریها جهت تذکر و توضیح به مدیریت این کانال تاکنون بدون پاسخ باقی مانده است.

ایکاش برآورد درستی از داشته ها و نداشته های خود داشته باشیم تا اینگونه مجبور نباشیم به حقوق و اعتماد سایرین تجاوز کنیم.