نبض کشور در اندیشه جواناستفاده از نیروی جوان محل بحث بسیاری از مسئولان و محور مطالبه ی مردم است تا جاییکه کاندیداها و مدیران برای به دست آوردن یا حفظ و ارتقای موقعیت جدید آن را در رأس برنامه های خود اعلام می کنند. با این حال استفاده از نیروی تازه نفس و جوان همیشه با اما و اگرهای زیادی روبرو بوده است و گلایه های زیادی درباره ی آن وجود دارد. متولدین دهه ی 60 از جمله جمعیتی هستند که اعتقاد دارند در حق آنان جفا شده و آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته اند.

و اما وزارت ارتباطات داستان دیگری دارد. وزارتخانه ای که در نوک پیکان مدیریتی خود وزیر جوان متولد دهه ی شصت را می بیند. در شماره ی سی و ششم هفته نامه ی نبض بازار، به سراغ محمد آذری جهرمی جوانترین وزیر بعد از انقلاب رفت.

تاریخچه وزارت ارتباطات

چرایی انتخاب آذری جهرمی

برنامه های وزارت ارتباطات

اخبار مربوط به پارازیت

فعالیت در وزارت اطلاعات

آینده صنعت ارتباطات

از موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفته و مفصل درباره ی آنان صحبت شده است. در این شماره هفته نامه ی نبض بازار، سعی کرده تا به صورت شفاف همه ی آنچه که باید درباره ی وزیر جوان را بدانید منتشر کند.