به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، روز گذشته (چهارشنبه) به علت مشکلی که در شبکه داخلی برق ارمنستان پیش آمد، بخشی از این شبکه دچار خاموشی شد که با همکاری وزارت نیرو و تأمین بخشی از برق مورد نیاز شبکه برق ارمنستان مشکل برطرف شده و در حال حاضر شبکه برق این کشور در حالت پایدار است.

بر این اساس، معاون وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های جمهوری ارمنستان در پیامی به معاون برق و انرژی وزیر نیرو از همکاری و مساعدت به عمل آمده تشکر و قدردانی کرد.

0