محسن کوهکن در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بازار ، با بیان اینکه شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» در رونق بخش صنایع زیردستی نقش ایفا می‌کند گفت: شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» این ظرفیت را دارد که تولید خود را گسترش دهد.

وی تصریح کرد: شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» یکی از شرکت‌هایی است که توانسته در زمینه اشتغال توفیقاتی را داشته باشد، چرا که اگر ما به هر میزان تولید را گسترش دهیم قطعا می‌توانیم در اشتغال‌زایی نقش ایفا کنیم.
این نماینده مجلس گفت: از زمانی که عظیمان میریت این واحد صنعتی را بر عهده گرفته است اوضاع نسبت به گذشته بهتر هم شده و اگر همراهی دولت و بخصوص وزارت صنعت و معدن بیشتر شود اوضاع بهتر خواهد شد و ما در این بخش از صنعت به خودکفایی کامل خواهیم رسید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» از جمله واحد‌های صنعتی – اقتصادی است که هیچ گونه ارزیابی منفی نسبت به فعالیت آن وجود ندارد و این شرکت یکی از شرکت‌های موفق در امور اقتصادی- صنعتی بوده است.