به گزارش نبض بازار ؛ فرصتی شد به دعوت برخی از دوستان از کارخانه ای بازدید کنم که برخی دیگر از دوستان با عباراتی چون مافیا و انحصار و دیگر ادبیات ژورنالیستی آنها رو مورد ملاطفت قرار می دهند

چه چیزهایی دیدم :

۱.هزاران برادر که مشغول تولید و کار بی امان بودند که نه وقتی برای بطالت داشتند و نه حضور در میادین جهت اعتراض

۲.هزاران خواهر که اگر در خیابان بودند میلیاردها بودجه خرج ارشاد و نهی آنها میکنیم و روزانه ویدیوهایشان در من و تو
پخش می شد

۳.انظباط عجیب و غریب

۴.سکوت!

۵.پاکیزگی بالاتر از محیط خانه

۶.جوانانی با کاور تحت آموزش که به تازگی استخدام شده بودند در زمانیکه شرکتها در حال تعدیل نیرو هستند

۷.سهامدار اصلی آن که نه به مافیا میخورد نه حکومتی ها و فقط ذوب در کار تخصصی خود بود