به گزارش نبض بازار ، ایجاد اشتغال و رونق تولید دو موضوع مهم در اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر نشاط اجتماعی سبب انسجام بیشتر مردم با حاکمیت می شود. از این جهت باید باید برای آن برنامه ی زمانی مناسبی در نظر گرفت و امیدوار بود از وجود بخشهای مختلف در این مورد بهره برد. افتتاح کارخانه احیاء مستقیم فولاد بافت کرمان سبب شد تا به این نتیجه برسیم که در کنار حمایت بانک گردشگری از چنین طرحی آیا می توان از ظزفیت سایر بخشها استفاده نمود؟

حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند در این باره به ما گفت: بیشترین صادرات غیرنفتی چندسال گذشته در اختیار استان کرمان بوده ، بهترین پسته ی زیر کشت ایران در شهرستان انار استان کرمان قرار دارد و مرغوبترین خرمای کشور که خرمای مضافتی بم است به دست کشاورزان کرمانی تولید می شود. در بخش صنایع و معادن نیز همواره جزو بهترین های کشور بودیم و باید اذعان کرد که وجود چنین ظرفیتی یعنی اراده و همت جمعی که مردم کرمان به خوبی نشان داده اند در بحث کارگروهی بسیار خردمندانه عمل می کنند. امیری خامکانی گفت: اشتغال یعنی آفرینش فکر و ایده که سبب می شود آینده آن تضمین گردد. وی درباره ی کارخانه ی احیاء مستقیم فولاد بافت کرمان گفت: اجرای این طرح برای مردم منطقه بسیار خوشایند خواهد بود و در ادامه بیشتر درباره ی آن خواهیم شنید. وی مشارکت بانک گردشگری در این زمینه را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: سازمانهای مالی در چنین بزنگاههایی باید تأثیر خود را نشان دهند.