حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگارنبض بازار با اشاره به نحوه فعالیت بانک صادرات در ارائه خدمات رسانی به مردم و اجتماعی گفت: بالاخره زمانی که آمریکا و هم پیمانانش به دنبال ضربه اقتصادی به کشور هستند ما باید از هر فرصتی استفاده کنیم که امکان مراودات بانکی تسهیل شود و در این زمینه بانک صادرات نقش مهمی ایفا کرده است.

وی تصریح کرد: بانک صادرات بانک غیر دولتی محسوب شده و با داشتن شعبات خارج از کشور می‌تواند در امر تسهیل مراودات بانکی ایفای نقش کند که این خود بسیار حائز اهمیت است.

این نماینده مجلس بیان داشت بانک صادرات می تواند به شرکت ها و ایرانیان ایرانیان خدمات مناسبی در زمینه مراقبت اقتصادی ارائه دهد که تاکنون هم به همین منوال بوده است.

فولادگر بیان داشت: در مجموع ارزیابی بنده از نحوه فعالیت بانک صادرات با وجود داشتن شعبات متعدد در خارج از کشور بسیار مثبت است