اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به نحوه فعالیت بانک تجارت در ارائه خدمات رسانی به اجتماع و مردم گفت :در رابطه با بانک تجارت باید گفت این بانک نسبت به سایر بانک‌های کشور شکایات کمتری در ارائه خدمات دارد که این مسئله حائز اهمیت است.

وی افزود: البته اگر انتقادی وجود دارد این مسئله معطوف به نحوه برخورد و ارائه خدمات نیست و گاهی اوقات بر بانک‌ها قوانینی از سوی بانک مرکزی حکمفرما می‌شود که انعطاف لازم را از آنها گرفته و حدود اختیارات شان را کم میکند.

این نماینده مجلس بیان داشت: البته بانک تجارت، بانک اصلی برای مراکز درمانی و پزشکان و داروسازان و داروخانه داران محسوب می‌شود .این بانک توانسته در بروز شبکه درمانی کشور موثر باشد.

وی افزود: وقتی بانک تجارت تسهیلات را در اختیار بخش متخصص قرار می دهد قطعاً این بخش می‌تواند با ارتقاء کیفیت خدمات خود موجب بهبود شرایط شود تا عامه مردم از آن بهترین استفاده را ببرند به عنوان مثال وقتی تسهیلات به پزشکی داده می‌شود آن پزشک تجهیزات پیشرفته پزشکی را برای ارائه درمان بهتر خریداری می‌کند و قطعا این امر می‌تواند موجب حمایت از عامه مردم شود و روند درمان را بهبود ببخشد