به گزارش نبض بازار ، در سالهای اخیر تحریمهای بین المللی در بخشهای مختلف تنها به دلیل استقلال کشور در بخشهلی علمی ، صنعتی و عمرانی صورت گرفته و عمده دلیل وضع چنین تحریمهایی می تواند کشیدن ترمز محققان ایرانی در این پیشروی قابل مثال دانست. اما طراحان و کارشناسان ایرانی سنگر این مبارزه را خالی نکردند و توانستند  دستاوردهای بسیار چشمگیری را در سالهای تحریم برای کشور به ارمغان بیاورند. احداث کارخانه ی احیاء مستقیم فولاد بافت کرمان از جمله ی این طرحهاست.

نظر افضلی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وقتی درباره ی استانی مانند کرمان صحبت می کنیم با طیف وسیعی از پتانسیل در بخشهای مختلف روبرو هستیم. ظرفیت استان کرمان برای بسیاری از کارشناسان ستودنی که می تواند برای مردم این استان بسیار تعیین کننده باشد. افضلی با اشاره به طرحهای کشاورزی و صنعتی در این گفت: درصد قابل توجهی از صادرات کشور از استان کرمان صورت می گیرد که یک جایگاه ویژه را به کرمان داده و از این حیث آن را مثال زدنی کرده است. این نماینده ی مجلس در ادامه با توجه به حمایتهای بانک گردشگری از این طرح گفت: بانک گردشگری به ندای انجام وظیفه لبیک گفته و در کنار سایر کارهایی که برای بخشهای دیگر انجام داده است باید گفت مشارکت در چنین طرحی بسیار ستودنی بود که هم ثمره ی دنیوی و هم اجر اخروی دارد.

0