به گزارش نبض بازار ،اعضا ستاد حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری ضمن تاکید به الزام قانونی دستگاه های اجرایی و بانکها به اقدام دقیق و مصوبات ستاد تسهیل کسب و کار مقرر کردن تمامی دستگاه های اجرایی موکلف به اجرای عامل مصوبات ستاد هستن . معاون دادستان کل کشور و عضو ستاد رونق تولید قوه قضائیه ضمن تاکید بر الزام همگان به اجرای مصوبات ستاد تسهیل تاکید کرد بانک های عامل نهایت همکاری را تا پایان همین ماه برای حل مشکل سرمایه در گردش و آزادسازی وثایق کارخانه فولاد هیربد به عمل آوردند. خاطر نشان می شود مقرر شد این جلسات به صورت هفتگی در صنایعی که دچار مشکل هستن و ستاد تسهیل کسب و کار کشور آنها را تعیین میکنن قرار هست برگزار شود.

0