محمد نعیم امینی فرد در گفت و گو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به پافشاری برخی مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه گفت:در شرایطی که شوک های فروانی به اقتصاد کشور وارد شده عملا ما اگر بیاییم صنعت بیمه را دچار یک چالش جدید بکنیم حتما این مسئله بر روی شاخص های دیگر اقتصاد تاثیر منفی خواهد گذاشت .

وی افزود: بنده مخالف اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه هستم و در حال این امر را به صلاح کشور نمی دانم .

عضو کمیسیون بهداشت و در مان مجلس گفت: ما نباید در هر شرایطی به دنبال اخذ مالیات باشیم و قطعا در شرایط رکود افزایش درآمدهای مالیاتی نتیجه معکوس خواهد داشت.

امینی فرد در ادامه با اشاره به صندوق حوادث طبیعی اظهارداشت: کشور ما کشور حادثه خیزی است و نیاز به تشکیل چنین صندوق های بیش از پیش احساس می شد البته عملکرد این صندوق ها مورد اهمیت است که باید مدنظر قرار گیرد. با این حال ضرورت این مسئله احساس می شود .

0