به گزارش نبض بازار ، بازار داغ شایعات درباره ی بانکها این روزها بسیار رواج دارد. چالشهای اقتصادی و کلاف سردرگم آن نیز مزید بر علت شده تا همه شنیده ها را راحت تر باور کنند.

اختلاف بر روی انتخاب شهردار جدید یکی از مسائلی بود که گفته میشد معرفی مدیر عامل جدید بانک شهر را به بعد موکول کرده اما این تمام ماجرا نبود.
اختلافهای مالی کلان و ادعای بلوکه بودن میلیاردها تومان از حساب این بانک نزد برخی مدیران شورای شهر از مهم ترین ابهاماتی است که باید به آن پاسخ داد تا گره ی کور انتخاب مدیرعامل جدید این بانک باز شود.
افکار عمومی و نظام بانکی در شرایط حساسی قرار دارند که باید برای از بین رفتن و تلطیف فضا تلاش جدی کرد نه اینکه با دامن زدن به حاشیه ها آب را در آسیاب دشمن ریخت.
از همه ی بازیگردانان این صحنه ی تاریک انتظار می رود که برای یکبار هم که شده منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح داده و با انتخاب فردی شایسته به گمانه زنی های ناامید کننده در حوزه بانکی خاتمه دهند.