به گزارش نبض بازار ،  CSR مخفف (corporate social responsibility) و به معنای مسئولیت اجتماعی است که اگر بخواهیم در یک تعریف مختصر CSR را توضیح دهیم باید بگوییم: “فعالیت های اجتماعی برندها و انجام کارهای نوع دوستانه نیز از جمله این کارها می باشد. به بیان دیگر شرکت ها نسبت به جامعه و فضایی که در آن فعالیت می کنند باید احساس مسئولیت کرده و در این راستا تلاش هایی را انجام دهند.”نقش فولاد مبارکه در سالهای اخیر در این زمینه ستودنی بوده است.

جلال محمودزاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره توضیح داد: مولد موج تقاضا در کشور بخشهای مختلف تولیدی هستند. مردم ذهن آگاهی دارند و همواره حضور افراد و سازمانهای مختلف در بزنگاهها را به خاطر خواهند آورد. رضایت خاطر مردم از چنین رفتاری منجر به شکل گیری بک پایگاه منابب خواهد شد و در آن مردم با اعتماد و رضایت خود برای بخشهای مختلف مشروعیت بیشتری می آورند. وی در خصوص نقش فولاد در این زمینه گفت: باید خوشحال باشیم که شرکتهایی مانند فولاد مبارکه وجود دارند که با توجه به تحریمهای مختلف از هزینه کردن در این امر ملی ابایی ندارند.