به گزارش نبض بازار ، تا سال 1397 تعداد 27 شرکت بیمه مستقیم (شامل یک شرکت  دولتی و 26 شرکت غیردولتی)، به همراه 2 شرکت بیمه اتکایی و 2 موسسه P&I در صنعت بیمه ایران فعال میباشند.

بر اساس اخرین آمار ها، شرکتهای یاد شده خدمات خود را از طریق شبکه فروشی متشکل از 1،037 شعبه، 34،000 نماینده و 591 کارگزار به متقاضیان عرضه میکنند.

افزایش جذابیت ها برای استفاده از پوشش بیمه ای برای بسیاری از فعالان این صنعت از جمله راهکارهایی است که می تواند در استقبال مردم تأثیر بسزایی داشته باشد. به طور کلی برای مردم وقتی می تواند خدمات این شرکتها جذاب باشد که اولا از میزان توانگری و خدماتی که قرار است به آنها ارائه دهند آگاهی داشته باشند.

شرکت‌های سطح ۱ توانگری در وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر ۱۰۰ درصد و یا بیشتر است. این شرکت‌ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی خوبی برخوردارند.

نسبت توانگری مالی سطح ۲، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص‌های تعریف شده سطح ۲ توانگری به این معناست که شرکت‌های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را تقویت کنند

نسبت توانگری مالی سطح ۳، بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است. برابر مقررات موجود، شرکت‌های بیمه ای که در سطح ۳ قرار می‌گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارائه کنند.

 نسبت توانگری مالی سطح ۴، بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است. شرکت‌هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه نمایند.

نسبت توانگری مالی سطح ۵، کمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگری موسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال نماید.

بیمه سرمد از این حیث می تواند برای بسیاری از مشتریانش ضریب اطمینان خوبی را رقم بزند. حفظ این مسئله برای چندسال پیاپی نشان از اوضاع خوب سرمدیها در صنعت بیمه می دهد که بدون شک در رقابتی که در حال حاضر بین شرکتهای بیمه ای در جریان اصلا کار آسانی نیست. شش سال کسب توانگری یک از جمله ی توانمندیهایی است که باید به آن توجه ویژه کرد. سرمدیها در یکسال گذشته نیز با افزایش سود خالص خود به میزان 50 درصد اتفاق خوب دیگری را برای سهامداران خود رقم زدند. سود انباشته ی این شرکت بیمه ای نیز طی 12 ماه گذشته رشد 32 درصدی داشت که همه ی اینها با هم می تواند متر و معیار مناسبی برای انتخاب بیمه ای باشد که مردم دوست دارند از خدماتش برخوردار باشند.

.