«محمد شریعتمداری» در توییت خود آورده است: رنگین کمان #اقوام مذاهب و_ادیان از زیبایی های ایران است، که هر از چندگاهی با تیشه جهل یا عناد زخم می پذیرد، اما باز خود را ترمیم و شیرازه مستحکم #میهن می ماند.

در این توییت اعلام کرده است: کاریابی متخلفی که با توهین به #قوم بزرگ لر اقدام به انتشار آگهی استخدام با توضیحات «لر نباشد»!! کرده بود، تعلیق شد.

روز گذشته یکی از مؤسسه‌های کاریابی‌های استان یزد در بخش توضیحات آگهی کاریابی برای شرکت فولاد، تصریح داشته است که کارگران متقاضی لزوماً نباید لر باشند.