به گزارش نبض بازار و به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، این اقدام که در راستای قدردانی از مقام و جایگاه ارزشمند پرستار صورت گرفت، مورد توجه آنان و همچنین روسای بیمارستان‌های شهر بندرعباس قرار گرفت.
حسینی مدیر استان هرمزگان بیمه سرمد در این بازدیدها اظهار امیدواری کرد: حضور شبکه فروش سرمد در بیمارستان‌ها، بتواند فرهنگ استفاده از بیمه‌های زندگی در میان پرستاران شهر بندرعباس را توسعه دهدبیمه سرمد

 

0