اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به عملکرد رئیس جدید شرکت ایران خودرو گفت: عملکرد ریاست جدید شرکت ایران خودرو مطلوب بوده است.

وی تاکید کرد: از زمان ریاست آقای مقیمی بر شرکت ایران خودرو ما شاهد این هستیم که خودروهایی که مشکلات کمبود قطعات داشتن مشکلاتشان رفع شده است.

این نماینده مجلس اظهارداشت: ریاست جدید شرکت ایران خودرو در حال حاضر پیگیر این امر است که خودروهای که با کمبود قطعات مواجه بودند وارد بازار شود.

وی بیان داشت: همچنین پیرو مأموریت ریاست جدید شرکت ایران خودرو قیمت برخی از انواع خودروها کاهش پیدا کرده و انتظار داریم این فرایند ادامه پیدا کند.