به گزارش نبض بازار ، محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره ی ارزیابی خود از فولاد مبارکه به خبرنگار پارلمانی نبض بازار گفت: تجمیع اراده در فولاد مبارکه حرکت به سمت جلو است و باید از آن بهره برداری کرد. یکی از ضعفهایی که امروز برخی صنایع مرتبط به هم دارند این است که از همفکری به دلایلی امتناع می کنند. وقتی در کشور شاهد موفقیت سازمانی مانند فولاد هستیم که در زمینه های مختلف مانند بومی سازی تولید ، توسعه خطوط تولید و مواردی مانند رکورد فروش و… هستیم باید مورد مطالعه قرار گیرد. در واقع ذات اقتصاد مقاومتی نگاه به داخل است. اگر همین موفقتهایی که در گروه فولاد شاهد هستیم توسط یک شرکت خارجی انجام می شد آیا به سمت آن نمی رفتیم؟ فولاد در حال حاضر یک سر و گردن از استانداردهای تولید کشور فراتر است و این باعث خوشحالی است.

محسن کوهکن ادامه داد: توصیه ای که می توان به همه ی واحدهای صنعتی کرد این است که با پیوند مناسب در واحدهای خود علاوه بر اینکه در خدمت اقتصاد کشور باشند به تقویت خود کمک کنند. یادمان نرود که رمز موفقیت در شرایط فعلی جلوگیری از بحثهای حاشیه ای و پرداختن به موضوع تولید است.

0