سید محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگارنبض بازار با اشاره به پافشاری برخی مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه، گفت:ببینید مالیات بر ارزش افزوده در حوزه خدمات باید با حساب و کتاب به جلو برود.

وی با بیان اینکه هدف بیمه ایجاد امنیت خاطر است،بیان داشت: از طرفی اگر بر روی بیمه‌ها فشار وارد شود بسیاری از بیمه گران به دنبال فسخ قرارداد خود با بیمه پیش خواهند رفت بنابراین بنده معتقدم کل مالیات بر ارزش افزوده نباید از صنعت بیمه اخذ شود .

این نماینده مجلس اظهارداشت: بنده معتقدم حتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده باید مورد اصلاحاتی قرار گیرد. البته باید به این نکته اشاره کنم که موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در مقاطعی هم موجب رکود در کشور شده است.

ابطحی در ادامه با اشاره به صندوق حوادث طبیعی بیان داشت:ماموریت های صندوق حوادث طبیعی باید به طور دقیق در کشور اجرا شود و همچنین باید از سوی مسئولین دولتی و مجلس مورد تقویت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: به طور قطع باید کمک‌هایی از سوی دولت در بودجه صندوق حوادث طبیعی مدنظر قرار گیرد تا این صندوق بتواند ماموریت‌های خود را به درستی انجام دهد.

0