عبداله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگار نبض بازار گفت : ما اگر بخواهیم به سمتی برویم و بگوییم که  چون اقتصاد ما  اقتصادی است که درون آن ارزش افزوده وجود دارد و صنعت بیمه را هم به سمتی ببریم که یک فضای مالیاتی برای آن ایجاد شود، قطعاً ضربه سنگینی به صنعت بیمه زده ایم.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرحی مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بخش بیمه گفت: اقتصاد بیمه یک اقتصاد تخصصی و دو وجهی است.

رضیان افزود: به هر جهت اقتصاد بیمه اقتصادی است که  ارزش افزوده هم در آن وجود دارد اما بیشتر مبنای بیمه در واقع پایین آوردن ریسک خطر و ریسک  خسارت هایی است که به مردم  وارد می شود و می‌تواند دغدغه‌های روانی جامعه را کم کند.

وی تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا از طریق بیمه برای مردم، آرامش ایجاد کرده اند و سعی کردند فضای زندگی مردم را از خطر کم کنند. بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که  شرکت های بیمه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و بنده هیچ اعتقادی به این موضوع ندارم و این موضوع را باعث تضعیف صنعت بیمه می دانم .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تمرکز بر صندوق حوادث طبیعی  گفت: جبران خسارت حوادث طبیعی در بسیاری از کشورهای دنیا بر دوش بیمه ها قرار دارد اما به دلیل اینکه بیمه های ما مقداری ضعیف هستند و اقتصادی نیستند و بیمه‌های خصوصی نتوانستند به خوبی رونق پیدا کنند ، در این شرایط صندوق هایی چون صندوق حوادث طبیعی می تواند در صورت تامین اعتبار از سوی دولت اقدامات موثری را انجام دهند و کارساز باشد که مجلس باید در جهت حمایت از این صندوق ها بکوشد.

0