چهارشنبه ۰۹ مهر – ۲۰:۲۰
تغییرقیمت لحظهنوع
(۰.۰۲%) ۵۰۲۸۷,۵۲۰دلار
(۰.۰۱%) ۳۰۳۳۷,۴۸۰یورو
(۰.۰۴%) ۱۴۰۳۸۵,۰۶۰پوند
(-۰.۰۱%) -۱۰۸۱,۱۶۰درهم امارات
(۱.۱۱%) ۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰سکه بهار آزادی
(-۰.۰۱%) -۲۰,۰۰۰۱۴۰,۱۹۰,۰۰۰سکه طرح جدید
(۰.۲۵%) ۲۰۰,۰۰۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰نیم سکه
(۱%) ۵۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ربع سکه
(-۴%) -۱,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰سکه گرمی
(-۰.۰۴%) -۵,۰۰۰۱۳,۲۴۰,۰۰۰گرم طلای 18
(-۰.۰۴%) -۷,۰۰۰۱۷,۶۵۳,۰۰۰گرم طلای 24
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰۵۷,۳۷۰,۰۰۰مثقال طلا
(۰.۰۷%) ۱۳۹۱,۸۹۷.۰۸انس طلادلار