به گزارش نبض بازار به نقل از خودرو بانک طرح فروش اقساطی محصولات مدیران خودرو در بهمن 98 عبارتند از MVM 315 S Sport, MVM X22 MT Exellent Sport, MVM X22 AT Lux و MVM X33 S Sport که این محصولات با بازپرداخت 12 ماه الی 60 ماهه به فروش میرسد.

تحویل این محصولات 45 روز کاری میباشد

فروش اقساطی