اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به فعالیت بانک رفاه کارگران در ارائه خدمت رسانی به مردم و اجتماع گفت: بانک رفاه کارگران چون به نوعی متعلق به کارگران بوده و همچنین بیمه شدگان تأمین اجتماعی را پوشش می دهد، به خوبی توانسته انتظارات بخش مهمی از جامعه را چه در بخش تسهیلات و چه در سایر بخش های رفاهی برآورده کند.

وی افزود: این بانک تاکنون عملکرد مطلوبی را از خود به جای گذاشته و انصافاً این عملکرد رضایت‌بخش بوده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران با توجه به ماموریت خود به خوبی توانسته موفقیت های زیادی کسب کند و از دیگر بانک ها پیشی گیرد و موجبات رضایتمندی بخش کثیری از مردم جامعه را فراهم آورد که این امر کار سهل و آسانی نیست.

0