به گزارش نبض بازار ، بعد از تغییراتی که در هیئت مدیره بانک سامان صورت گرفت آنطور که از قرائن بر می آید علی نعمتی که پیش از این در پست بانک حضور داشت به عنوان مدیر عامل جدید این بانک معرفی خواهد شد البته برخی شنیده ها هم حکایت از انتخاب منصور مؤمنی به عنوان مدیر عامل دارد. گفتنی است مؤمنی سرپرست معاونت بانکی و بازاریابی بانک سامان را را بر عهده دارد.

آنچه که بعد از تغییرات در کابینه ی مدیریتی این بانک عجیب به نظر می رسد سایت این بانک است که هنوز اعضای جدید هیئت مدیره را معرفی نکرده و همگی همان اعضای قبلی هستند.