١.مشاور ارشد رییس جمهور علیه رفتارهای رییس جمهور توییت میزند

٢.فرمانده نیروی زمینی سپاه گزارشش به رییس ستادکل نیروهای مسلح را با موبایل تصویر برداری میکند و بین ملت شریف ایران پخش میکند

٣.برخی از ملت متمدن ایران از غرق شدن خود،از خانه خراب شدن خود،از نحوه امداد رسانی و در کل هر رویداد مخاطره آمیزی که کریستین امانپور و خبرنگاران جنگی سی ان ان از پوشش آن وحشت دارند بصورت رایگان و با کمال دقت گزارش تهیه میکنند

٤.فرمانده کل سپاه تصمیم تاکتیکی خود مبنی بر انفجار بخش هایی در آق قلا را در قایق به سمع و نظر مردم میرساند و رییس جمهور در نشست زنده خبری انتقاد خود به این فرمانده ارشد نظامی را بیان میکند…..
٥.رییس زحمتکش کمیته امداد زخم پای خود و بغل کردن خبرنگار خانوم را در حال منصه ظهور رساندن هستند که ناگهان مهرداد بذرپاش همراه رییس ستاد اجرایی در درون خاک انداز یک لودر فرا میرسند

٦.سرباز وظیفه که در حال خدمت رسانی هست و باید تمامی رفتارش تحت هماهنگی با فرماندهی باشد در مقابل دوربین خود قرار میگیرد و از اندوه خود برا قوم لر و تبعیض نسبت به دیگر اقوام میگوید که این منبعی برای خبر من و تو و بی بی سی می شود

٧.صدها مورد دیگر از این عجایب هستند که به دلایل مختلف آنها را ذکر نمیکنم

نتیجه اینکه ما در زمینه اطلاع رسانی دچار یک شوآف ملی در بین مسئولین و مردم هستیم که راهکار درمان آن “نظام اطلاع رسانی ملی ” بر پایه حرفه ای گرایی ؛ عملگرایی ؛تخصص گرایی ؛ و … می باشیم .

میثم علوی