«محمدرضا انصاری» امروز (سه‌شنبه) در دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: تشکل‌ها محصول توسعه دموکراسی در سده‌های اخیر است و نقش و تاثیر روزافزونی در مدیریت اقتصاد کشورها دارند.

وی ادامه داد: تشکل‌ها حلقه واسط فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران حکومت یعنی مجلس و دولت هستند. این دیالوگ دو اثر دارد؛ اول اینکه صحت و درستی تصمیمات دولت را افزایش می‌دهد چون تشکل‌ها از مقتضیات عملی باخبر هستند؛ از طرف دیگر متقابلا چون تشکل‌ها خودشان را در تصمیمات دخیل می‌دانند، عملکرد بهتری دارند.

انصاری اتاق بازرگانی را مجمع تشکل‌ها دانست و تصریح کرد: رسالت مهمی به گردن اتاق بازرگانی است و اکنون برای اولین بار رتبه‌بندی تشکل‌ها در اتاق بازرگانی انجام شده است. در این زمینه بیش از ۲۰۰ تشکل احصا شده که در سال جاری تعداد آن‌ها به ۳۰۰ تشکل خواهد رسید.

وی معتقد است اگر تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد، خطا در تصمیم‌گیری‌ها کمتر می‌شود.