علی بختیار در گفتگو با خبرنگار نبض بازار، با بیان اینکه «شرکت فولاد مبارکه» یکی از مزیت‌های صنعتی کشور است، گفت: قطعا تکنولوژی و فناوری در زمینه مسائل صنعتی باید روز به روز توسعه پیدا کند و حتما ما باید در صنعت فولاد نگاهمان به شکلی باشد که توسعه را در دستور کار خودمان قرار دهیم.

وی تصریح کرد: شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» به طور خاص چه در زمینه فولاد اسفنجی و چه در سایر زمینه‌ها توسعه بسیار خوب و مطلوبی پیدا کرده است و از طرف دیگر اشتغال پایداری را در منطقه اصفهان ایجاد کرده است.

این نماینده مجلس بیان داشت: شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم به اشتغال زایی کشور کمک کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: امروز با توسعه برخی امور و به کمک «فولاد مبارکه اصفهان» توانسته‌ایم تا زنجیره‌های پایین تولید فولاد را در نظر بگیریم که این خود توانسته ارزش افزوده‌ای برای ما ایجاد کند.