به گزارش نبض بازار ، تحریمهای یکجانبه و ظالمانه توسط ایالات متحده علیه کشورمان خصوصاً در حوزه ی نفتی سبب شد تا میزان تولید و فروش نفت و محصولات نفتی با سختی همراه شود و از این جهت انتظارات از این حوزه را تعدیل کرد. اما این مسئله چیزی از تلاش مهندسین این حوزه کم نکرد و برای اینکه در چهارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کنند با انجام تغییرات قابل تأمل در نقشه ی راه امیدواری و استمرار موفیقت را دنبال کردند. در این بین سهم گروهی از تلاشگران خط مقدم تولید بیشتر از بقیه بود.

پتروشیمی امیرکبیر از جمله سازمانهایی است که با وجود چنین وضعیت سختی که گفته شد نه تنها آمار خود را تعدیل نکرد بلکه با ارتقای تولید و فروش نقش پر رنگی در ثبات اقتصادی و تراکنشهای مالی این حوزه داشت.

این شرکت پتروشیمی که سال 97 را با 9.318 میلیارد ریال سود انباشته به پایان رسانده بود در سه ماهه 98 موفق شد این میزان را به 11.815 میلیارد ریال برساند. این اتفاق در شرایطی می افتد که جدا از شرایط بین المللی با توجه به فراز و نشیبی که به لحاظ نیازمندی و ملزومات در بخشهای مختلف به واسطه ی بودجه و تعدیلات در سال جدید وجود دارد، بسیار کار سختی خواهد بود.

سود هر سهم امیرکبیر در این سه ماهه 694 ریال بود که در مقایسه با سه ماهه ی 97 به میزان 4.5 برابر افزایش نشان می دهد. ضمن اینکه اگر بنا به مقایسه نقطه ای باشد سود انباشته ی این شرکت در مقایسه با سه ماهه ی 97 بیش از 50 درصد افزایش را ثبت کرد.

سود خالص امیرکبیریها نیز که در سه ماهه ی 97 به 536 میلیارد و 553 میلیون رسیده بود در سه ماهه نخست سال نزدیک به 5 برابر افزایش پیدا کرد و به 2.497 میلیارد ریال رسید که پیشرفت بسیار قابل توجهی در شرایط تحریم و رکود حاکم بر بازار است.

مقدار تولید این پتروشیمی نیز در مقایسه با سه ماهه ی 97 به میزان 32040 تن افزایش داشت و به 371115 تن رسید. میزان فروش در این مجتمع پتروشیمی نیز 25 میلیارد و 722 میلیون ریال افزایش را با موفقیت به دست آورد و به 241 میلیارد و 131 میلیون ریال رسید.

در حال حاضر پتروشیمی امیرکبیر یکی از موفق ترین پتروشیمی های کشور است که با هدایت یک مدیرعامل بسیجی و با پشتکار جهادی روزهای خوبی را پشت سر می گذارد و مطمئناً این وضعیت در سال رونق تولید یکی از نقاط عطف اقتصاد کشور خواهد بود.

0