به گزارش نبض بازار ، بازار سرمایه در روزهای بسیار حساسی به سر می برد. گروههای مختلف با حداکثر ظرفیت در حال رقابت هستند و شرکتهای کوچک در چندوقت گذشته با جهشهای هیجان انگیز تنور این رقابتها را داغ تر کرده اند. اما آنچه که می توان انتظار داشت بازگشت دوباره ی خودرویی ها به یکی از گرمترین روزهای بازار سرمایه است. در چند روز گذشته بخش خودرویی بازار به به دلیل برخی کاهش قیمتها در گروههای مختلف تحت الشعاع قرار گرفته بود اما دوباره با فروکش کردن هیجانات شاهد رشد خوب آنها در بورس هستیم. چیزی در بین همه ی رقبا در این شرایط مطرح است میزان عملکرد حقوقی هاست. به عنوان مثال در گروه خودرویی ها می توان به نماد خودرو پرداخت که متعلق به ایران خودرو است.

حقوقی های این نماد یعنی شرکت سرمایه گذاری سمند و گروه مالی پارسیان طی چند روز گذشته جذابیت خوبی را در بازار به وجود آورده اند. سمند با ارائه ی حجم مناسبی از حجم و گروه مالی پارسیان با خالی کردن حجم جهت ایجاد فرصت خرید برای کاربران بورسی موجب شدند تا شاهد صف خرید در نماد خودرو باشیم. ایران خودرویی ها که این روزها دست به حرکت جدیدی زدند و تولید آزمایشی دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک را آغاز کرده اند می توانند برای ایجاد فضای جدید در بخش توسعه ی محصولات نماد خود را از این گرمتر ببینند. بررسی میزان سود و زیان نمادهای مختلف آمارهای جالبی ارائه می دهد که یکی از آنها رشد 11.85 درصدی نماد خودرو در بورس است که این میزان در مدت یکماهه و سه ماهه به ترتیب به 51.32% و 65.68% می رسد. این عملکرد جدا از سودی که نصیب خریداران خود کرده است شروع موج جدیدی از لیدر بودن در بازار سرمایه را نوید می دهد. در حال حاضر نماد خودرو در بازده ی 12.386 تا 13.688 ریال خرید و فروش می شود که با ادامه ی وضعیت موجود می توان به پیش روی این سهم بین 15.000 تا 17.000 ریال امیدوار بود. در گزارش قبلی نماد خودرو را تا 12.000 پیش بینی کردیم که خیلی زود محقق شد و حالا در ادامه می توان خودرو را 17.000 ریال تارگت زد.