به گزارش نبض بازار ، فولاد مبارکه از دوره ی مهندس عظمیان در مسیر خوبی قرار گرفت. به طوری که باید گفت: شرایط به وجود آمده در این مجتمع تولیدی امروز برای منتقدین صنعت کشور هم قابل تحسین است. فولادیها که از زمان روی کار آمدن ترامپ در امریکا مشمول تحریم شدند هرگز دست از تلاش برنداشتند. افزایش تولید ، افزایش سود و نیز بومی سازی بسیاری از فناوریها در این بخش سبب شده تا امروز مجتمع فولاد مبارکه در بسیاری از بخشها جزو رتبه های نخست تولید و تجارت باشد.

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی در این باره به خبرنگار نبض بازار گفت: در سال رونق تولید مدیریت خوب فولاد سبب شد تا شاهد پیاده سازی بسیاری از مفاد اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در این مجتمع باشیم. وی گفت: توان اجرایی و نیز قابلیت تنطیم بازار و نیز جلوگیری از خام فروشی در این مجموعه سبب شد تا در این بخش شاهد موفقیتهای خوبی باشیم که از این حیث مدیریت فولاد مثال زدنی بود. حسنوند در ادامه بیان کرد: صنایع محدودی را در کشور می توان مثال زد که دستاوردهای فولاد را داشته باشند. نگاه جهادی در این مجموعه باعث شده که امروز ما از بهترینهای تولید در بخش صنایع فلزی باشیم. حسنوند اضافه کرد: نباشد فراموش کنیم که محدودیتها در دوره ی جدید تحریمها سبب برخی مساول و مشکلات برای بخش تولیدی کشور شده اما فولادیها از تمامی این محدودیت ها برای کشور فرصت ساختند تا جواب محکمی به دشمنان کشور بدهند.