به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری فارس، با اسعتفای محمود شکرابی از مدیرعاملی قشم‌ایر، رضا حیدری که ریاست هیأت مدیره را بر عهده دارد، به مدیرعاملی این شرکت هواپیمایی منصوب شد.

بنابراین گزارش شکرابی در ۱۵ دی‌ماه ۹۴ به مدیرعاملی قشم‌ایر منصوب شده بود.

در این مدت تعداد هواپیماهای عملیاتی قشم‌ایر که آن زمان ۶ فروند بود، به ۱۴ فروند افزایش یافت و بدهی‌های این شرکت هواپیمایی اغلب تسویه شد، ضمن آنکه قشم‌ایر استانداردهای آیوسا (IATA operational safety Audit ) را هم پاس کرد و در این مدت موفق به کسب مجوز TCO جهت پرواز به خاک اتحادیه اروپا شد.