به گزارش نبض بازار به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، در این دوره آموزشی، فنون بازاریابی در فروش بیمه های زندگی و مباحث مورد نیاز در بازاریابی از جمله اولویت بندی کارها، پنج اشتباه رایج فروشندگان بیمه، پیکربندی مذاکره فروش و تغییر عقاید مشتری تدریس شد.
پژمان نریمانی مدیر سرمایه انسانی ضمن تشکر و قدردانی از حضور نمایندگان شعبه قم و مدیر و کارکنان شعبه، با اشاره به بررسی و تحلیل بازارهای هدف در رشته عمر، گفت: آموزش بیمه های زندگی نیز تاثیر بسیار مطلوبی بر افزایش پرتفوی بیمه عمر شرکت بیمه سرمد خواهد داشت.
در پایان کلاس نیز به صورت عملی، تمرین مذاکره با استفاده از آموزه های کلاس انجام شد.