محمد نعیم امینی فرد در گفت و گو با خبرنگار نبض بازار، با اشاره به خدمات بیمه‌ دی به ایثارگران گفت: دست اندرکاران بیمه دی زحمات زیادی برای جامعه ایثارگران می‌کشند البته انتقاداتی هم وجود دارد.
وی اظهارداشت : تکالیفی که ما در این زمینه و در سطوح مختلف تعریف کردیم باعث شده تا بار مالی زیادی برای بیمه دی ایجاد شود این تکالیف بیش از منابعی است که برای این بیمه در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس بیان داشت: وقتی تکالیف بیش از منابع مالی باشد طبیعتا نارضایتی ایجاد می‌شود؛ البته بنده فکر می‌کنم باید بر روی برخی تکالیف بیمه دی تجدید نظر شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: وقتی ما یک خدمات سطح بالا و خارج از سطوح بندی را برای یک بیمه تعریف می‌کنیم عملا امکان برگشت به خدمت ثابت از سوی این بیمه وجود ندارد و یا سخت است.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس افزود: بنده به شخصه فکر می‌کنم اگر منابع خوبی برای این بیمه در نظر بگیریم طبیعتا باعث رضایمتندی بیشتری خواهد شد.
0