به گزارش نبض بازار ، این شرکت براساس عملکرد 5 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 30,341,119 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 91% رشد داشته است.