به گزارش نبض بازار ، موضوع آب و مصرف آن در بخش صنعت همواره در تیررس منتقدان و کارشنان زیست محیطی و اهالی انرژی قرار دارد. موضوع بهینه سازی مصرف آب در صنعت کشور باید بصورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد تا شاهد کاهش و یا اتفاقات ناشی از پر مصرفی آب در کشور نباشیم. فولاد مبارکه از شرکتهایی که با مهندسی درست موفق شده تا میزان آب مصرفی در واحدهای خود را بیش از 40 درصد کاهش دهد.

سید جواد حسینی کیا دبیر کمیسیون صنایع در این باره به خبرنگار پارلمانی نبض بازار گفت: خوشبختانه کشور از ذخایر خوبی برخوردار است اما این منابع ابدی نیستند و باید در مصرف درست آن دقت نظر داشت. امروز بخش کشاورزی و بخش صنایع ما از این حیث باید با مرور تکنیکهای مختلف و بکارگیری آن در استفاده درست از منابع ساعی باشندو حسینی کیا ادامه داد: آمارها نشان می دهد که برخی صنایع در کشور استانداردی برای نوع مصرف خود از منابع تعریف نمی کنند و همین مسئله موجب از دست دادن بخش وسیعی از انرژی می شود. وی با اشاره به نقش فولاد در صرفه جویی مصرف آب گفت: مهندسین فولاد در این زمینه نشان دادند که می توان امیدوار به پیاده سازی طرحهایی بود که برخی گمان می کنند دور از دسترس است. این نماینده ی مجلس ادامه داد: فولادیها چه در تولید و چه در مصرف یک مجموعه با تکنیک هستند که خدمات گسترده ای را ارائه می دهند.

 

 

0