به گزارش نبض بازار ، احداث کارخانه ی احیاء مستقیم فولاد بافت کرمان که تا چند روز آینده افتتاح می شود از جمله اتفاقات خوبی است که با حمایت بانک گردشگری صورت گرفته و می توان امیدوار بود که نیروهای بومی زیادی در این طرح مشغول بکار شوند و در کنار موضوع تولید بحث اشتغال نیز در این طرح مورد توجه کافی قرار گرفته است.

علی رستمیان دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به خبرنگار نبض بازار گفت: در اجرای طرحهای صنعتی موضوع کارشناسی و هزینه و فایده کردن از ارکان اصلی است. خوشبختانه استان کرمان با ظرفیتهای زیادی که دارد خواهد توانست در اقتصاد کشور نقش بسیار پر رنگی ایفا کند. صنایعی مانند مس کرمان در صنعت و خرمای مضافتی بم در بخش کشاورزی و نیز معادن وسیع دیگر در این استان از جمله ظرفیتهایی هستند که می تواند بیشتر شود. رستمیان گفت: موضوع اشتغال که در چنین طرحهایی به وجود می آید بعدها می تواند به صورت یک پایلوت در اختیار سازمانهای دیگر نیز قرار گیرد تا با مطالعه ی جامع نسبت به اقدام آن گام بردارند. رستمیان درباره ی حمایت بانک گردشگری نیز اظهار کرد:بانک گردشگری قبلا هم نشان داده که می تواند فعل خواستن را به درستی صرف کند. وی ادامه داد: حضور در چنین طرحهایی به ظاهر ساده است اما در عمل به مدت ها بررسی و مطالعه نیازمند است و حضور یک سازمان در چنین طرحی نشان از اراده ی محکم آن دارد که اراده ی بانک گردشگری در این مورد ستودنی است.

0