به گزارش نبض بازار ، اشتغال و رونق تولید دوبال اقتصاد مقاومت و مبارزه با تحریمهای ظالمانه ای هستند که ئر چند سال گذشته به صورت ناجوانمرادنه بر ملت ایران روا داشته شد. تلاش و حمایت از طرحهای صنعتی و عمرانی سبب خواهد شد تا کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد و بدون شک ادامه ی این ماجرا به مقاوم سازی اقتصاد و انسجام ملی کمک می کند. احداث کارخانه ی احیاء مستقیم شماره ی یک فولاد بافت کرمان از جمله ی طرحهائیست که با کمک و حمایت بانک گردشگری انجام گرفته است و در چند روز آینده توسط رئیس جمهور افتتاح  می شود.

فاطمه سعیدی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات در این باره توضیح داد: حضور برخی سازمانها و نهادهای پولی و مالی در صنعت و عمران مانند همین طرح نشان از درک حساسیت و آینده نگری آنها می دهد. بانک گردشگری هم از این قضیه مستثنی نیست و با آینده نگری به اشتغال بومی و رونق تولید کمک کرده است. این نماینده ی مجلس ادامه داد: در حال حاضر برای بخش صنعتی ظرفیتهای زیادی وجود دارد که می توان از بهره برد. کشورمان پتانسیل شکوفایی بیشتر از اینها را دارد و سرمایه گذاران مطمئن باشند که در چنین فضایی ضرر نمی کنند. همه باید در شرایطی که حضور حداکثری نیاز است تکلیف خود را بدانیم. فاطمه سعیدی در ادامه ضمن آرزوی موفقیت برای همه ی دست اندرکاران احداث کارخانه ی احیاء مستقیم فولاد بافت کرمان گفت: اجر چنین کارهایی که با روحیه ی جهادی و انقلابی صورت گرفته بیش از چیزی است که تصور می کنیم.

0