به گزارش نبض بازار به نقل از ایکوپرس- سورنا ستاری در مراسم عقد تفاهم نامه ایران‌خودرو با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اگر صنعت خودرو در این حوزه‌ها به درستی ورود کند موتور محرکه بسیاری دیگر از بخش‌ها خواهد بود.
وی افزود: امروز مجبوریم به سمت هوشمندسازی و تولید خودروهای نسل جدید حرکت کنیم در غیر اینصورت صنعت خودروسازی ما از مسیر توسعه جهانی عقب می ماند.
ستاری خاطر نشان کرد: ‌اگر در کشور دانشگاه‌های مختلف را تاسیس کرده و حدود پنج میلیون دانشجو و بیش از 20 میلیون نفر جوان داریم، باید طراحی خودروها و ساخت خطوط تولید به‌ دست همین جوانان صورت گیرد و اگر شاکله اصلی و تفکرات این صنعت بدون داخلی سازی و توجه به دانش نخبگان از دیگر کشورها بیاید صرفا به معنای کارخانه‌داری است.