Print Friendly, PDF & Email

در هفت ماه ابتدای امسال تعداد 13 هزار و 35 فقره تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به ارزش بیش از دو هزار و 283 میلیارد ریال و بالغ بر سه هزار و 887 فقره تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی به ارزش 626 میلیارد و 740 میلیون ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

همچنین این بانک در راستای عمل به رسالت و مسئولیت های اجتماعی خود، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به سازمان های حمایتی را نیز در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت مذکور، 735 فقره از این تسهیلات به ارزش 51 میلیارد و 561 میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 456 فقره به ارزش 35 میلیارد و 498 میلیون ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

پرداخت 13 فقره تسهیلات مشاغل خانگی بنیاد شهید به ارزش 940 میلیون ریال و پنج هزار و 622 فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش 514 میلیارد و 512 میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش اشتغال و بازار کسب و کار بوده است.