یعقوب شیویاری در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به ظرفیت های بیشمار خودروسازی سایپا در کشور گفت: خودرویی که خودروسازی سایپا تولید می‌کند یک خودروی ملی است و فرایند تولید این محصول باعث شده تا اشتغال زایی گسترده‌ای در کشور ایجاد شود.

وی افزود: خودروسازانی چون خودروسازی سایپا اگر مقداری اراده به خرج بدهند خودروهایی در کشور تولید می‌شود که حتی فراتر از کشورهای خارجی باشد.

این نماینده مجلس بیان داست: در حال حاضر در شرکت خودروسازی سایپا جوانان باهوش و همچنین کارشناسان و طراحان زیادی وجود دارند لذا حیف است که خودروسازی سایپا با اینهمه تلاش از رسیدن به قله رفیع تری از پیشرفت در صنعت خودرویی جا بماند و باید تلاش خود را بیشتر کند.البته شاید یکی از علل برخی از ناکامی‌ها دولتی بودن این شرکت‌هاست.

وی تاکید کرد: قطعا خودروسازی سایپا در جریان حرکت صنعتی خود خوب عمل کرده است و کیفیت محصولات این خودروسازی خوب است.

نماینده مجلس بیان داشت: همچنین خودروسازی سایپا تا حدود زیادی توانسته در زمینه اشتغال زایی موفق بوده و افراد زیادی را بر سر کار قرار دهد و با این حال نگرانیم با این وضعیت و شرایط خودرو در کشور ،کارگران تعدیل شوند که به نحوی پذیرفتنی نیست.

0