محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به ظرفیت های بیشمار خودروسازی سایپا در کشور گفت: به هر صورت سایپا یک شرکت داخلی بوده و باید از خودروی تولید شده این شرکت که به نوعی تولید داخلیست، حمایت کرد.

وی افزود: قطعاً خودروسازی سایپا توانسته در زمینه‌های اشتغال و خودباوری تلاش‌های زیاد داشته باشد چرا که ما وقتی می‌توانیم در زمینه موشک موفق باشیم طبیعی‌ست که می‌توانیم در زمینه خودرو هم توفیق پیدا کنیم.

این نماینده مجلس بیان داشت: در حال حاضر خودروسازانی چون خودروسازی سایپا می‌تواند با اتکا به تلاش و دانش و هوش بالا حتماً در خودروسازی بهتر گام بردارد.

رضایی کوچی گفت: اینکه ما بتوانیم توان خودروسازی کشور را تقویت کنیم حتما مورد تقاضا ماست اما خودروسازانی چون خودروسازی سایپا باید مقداری تلاششان را بیشتر کنند تا کیفیت کارشان ارتقا پیدا کند چرا که خود مردم هم دوست دارند از خودروهای داخلی خودمان استفاده کنند .

این نماینده مجلس بیان داشت محصولات خودروسازی سایپا باید به خودروسازی د رقابت و باید تلاش کند بازارهای همسایه از آن خود کند.