«بهرام شکوری» سه شنبه در دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی کشور که در اتاق ایران برگزار شد، گفت: فعالان اقتصادی می‌خواهند در قالب تشکل‌ها نه به زبان که به دل دیده شوند، چرا که همه یک هدف یعنی تعالی کشور را پیگیری می‌کنند.
وی با اشاره به دو قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار اظهار کرد: این قوانین دولت و مجلس را مجاب می کند که از نظرات بخش خصوصی در سیاستگذاری استفاده کند و اگر اتفاق نیفتد به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.
شکوری ضمن انتقاد از تصمیمات یک‌شبه تصریح کرد: ناگهان یک روز اعلام کردند صادرات کنستانتره ممنوع شده است؛ این در حالی است که محصول بسیاری از فعالان اقتصادی  در بندر است و خسارت زیادی برای قرار داد با کشتی پرداخت می‌کنند و خیلی‌های دیگر برای تحویل محصول به طرف خارجی متعهد شده‌اند.
وی با بیان اینکه برای هیچ یک از این تصمیم‌گیری‌ها با تشکل مربوطه مشورت نشده است، ادامه داد: وقتی بیش از  ۱۰۰ هزار تن مس صادر می کنیم چه نیازی به سهمیه‌بندی وجود دارد. تشکل‌ها خودشان می توانند به گونه‌ای تنظیم بازار را انجام دهند که نیاز واحدهای پایین دستی را تامین کند.
شکوری ضمن انتقاد از فرصت محدودی که برای ارائه نظر به بخش خصوصی داده می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر تشکل ها در کمیسیون های مجلس حضور داشته باشند می توانند جلوی بسیاری از تصمیمات غیرکارشناسی را بگیرند.