به گزارش نبض بازار ، طی چند ماه گذشته تیمی متشکل از ه.ش و بعضی عوامل رسانه ای با هدایت ر. ک با هدف تحت فشار قرار دادن مدیران عامل منطقه در انتصاب ها دست به فعالیت های خبری تخریبی زدند.

این گروه ابتدا با ایجاد فشار موفق به انتصاب ه.ش در یکی از پتروشیمی هاب منطقه و یکی دیگر از عوامل این گروه در پتروشیمی دیگر شدند.

اما زیاده خواهی این جریان با تخریب مدیران عامل و خبر سازی کذب باعث شد به سرعت این جریان توسط حراست و نیروهای امنیتی رصد شده و هر دو شخص مورد اشاره از سمت های خود عزل و برکنار شوند.

اما این جریان بیکار ننشست و بلافاصله پس از حضور هر مدیر عامل جدید در منطقه فشار زیادی برای انتصاب عوامل خود و احیا ه.ش تدارک دید.

این جریان با استفاده رسانه ای، تدارک شرایط تهمت و افترا به افراد و اشخاص و تهدید ایشان تلاش کرده به اهداف خود در این منطقه صنعتی دست یابد.

دیگر عوامل رسانه ای این جریان را می توان یکی از پایه های ایجاد جو روانی منطقه کارگری پتروشیمی و باج خواهی غیر اخلاقی رسانه ای دانست که هر روز با یک عنوان و یک وسیله در این مسیر علیه مدیران عامل و مدیران روابط عمومی منطقه اقدام کرده اند.