به گزارش نبض بازار ، تأمین ۱۰۰ درصد نیاز کشور در زمینه ی مبدل های ولتاژ برق کشور و اشتغال بیش از دو هزار کارگر، تکنیسین و مهندس در سایه ی حمایتی به وسعت یک سرزمین ، بانک ملّی ایران حامی همیشگی تولید است