به گزارش نبض بازار ، بازار سرمایه در حال تجربه ی موج جدیدی از تقاضاست. این استقبال که به واسطه ی شرایط اقتصادی کشور برای بازار سرمایه فراهم شده مصداق بارز مصرعی است که می گوید “عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد”. با تحریمهای امریکا که پس از پایان دادن به برجام قوت گرفت این تحلیل نزد فعالان اقتصادی وجود داشت که دوره ی گذار سختی را پیش رو خواهیم داشت. اما ظرفیت بزرگی مانند بازار بورس در این تحلیل مغفول مانده بود و حالا می توان گفت که این قضیه به خوبی درک شده است. نگاهی به روند معاملات چندوقت اخیر به خوبی روشن می کند که خرید و فروشهای هیجانی رو به کاهش است هرچند که این موضوع هنوز نیاز به کسب تجربه نزد خریداران دارد اما با توجه به آماری که می توان از نرخ خرید و فروش ها گرفت می توان این خروجی را داشت که رفتار بیش واکنشی در حال فروکش کردن است و می توان انتظار داشت در آینده ای نزدیک منطق بیشتری بر بازار سرمایه حاکم می شود.

برخی نمادهای بانکی که در چندوقت اخیر روند حرکتی خوبی داشتند و بعضاً به رشد شارپی رسیده اند در حالی به صف فروش می روند که تحلیلها در مورد آنها نشان از رشد زودهنگام دارد. به عبارت دیگر انتظار رشد کوتاه مدت با توجه به فرصت خریدی که در حال حاضر ایجاد شده دور از ذهن نیست.

این موضوع در باره ی نمادهای بانکی بیشتر است به این معنی که مقاومت نمادهای بانکی زودتر در دسترس قرار می گیرند زیرا سطح حمایتی آنها با سطح مقاومتیشان خیلی تفاوت ندارند و نسبت های نزدیک آنها به هم نشان از روند بازگشتی زودهنگام دارد. نماد وزمین که بعد از رشد شارپی به دلیل ارائه ی فرصت خرید ، پولبک و یا به اصطلاح اصلاح قیمت خورده به زودی شاهد برگشت نماد به مقاومت های قدیمی خواهد بود. ایران زمینی ها که برای افزایش سرمایه خیز برداشته اند در گام دوم نظر موافق حسابرس را به دست آورده اند و در روزهایی که صف فروش را پیش روی خود می بینند فرصت خرید مناسبی را ایجاد کردند. ایران زمینی که نمادشان در سه ماه گذشته 65.11% سود داشته در این روزها می توانند خرید مناسبی برای متقاضیان نمادهای بانکی باشند.