علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به نحوه فعالیت بانک صادرات در ارائه خدمات رسانی به مردم و اجتماعی گفت: اعتقاد بنده بر این است که بانک‌ها باید بانکداری کرده و از بنگاه داری دست بردارند لذا باید گفت بانک صادرات از جمله بانک‌هایست که بانک داری می کند که این خود امری شایان توجه است.

وی افزود: اگر بانکی فرصت و انرژی خود را در بنگاه‌داری بگذارد قطعاً دچار مشکلات خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته بانک صادرات در گذشته مقداری مطالبات معوق داشت که به تدریج به سمت بهبودی امور پیش می‌رود .

وی تأکید کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور شرایط خوبی ندارد و چون این شرایط شرایط خوبی نیست مردم دچار مشکلاتی خواهد شد و به سمت اخذ تسهیلات از بانک‌ها خواهند رفت لذا بانکها باید خود را آماده این شرایط سخت کنند بنابراین انتظار ما بر این است که مدیران بانک صادرات به ویژه آقای صیدى تدبیری اتخاذ کنند که دچار این بحران بزرگی که کشور را تهدید می‌کند،نشوند و نجات پیدا کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با این حال ارزیابی بنده نسبت به نحوه فعالیت بانک صادرات مثبت است.

0