به گزارش نبض بازار ، فضای کسب وکار صنعت بیمه، چه از منظر نظارتی، قانون گذاری، حاکمیتی و قوانین بالادستی و چه از بعد شرکت داری، تولید محصولات، فرآیندها و ساختارهای عملیاتی، چه از نظر روش های توزیع محصولات نیاز به تجدیدنظرهای اساسی دارد. قوانین مادر صنعت بیمه بعد از قریب به 80 سال (قانون بیمه( به بازنگری دارد قانون بیمه شخص ثالث نیازمند بازنگری متناسب با نیازهای صنعت بیمه است عوارض تکلیف شده بر صنعت بیمه جز افزایش زیان شرکت های بیمه و بالا رفتن قیمت تمام شده، حاصل چندانی نداشته است. تعدادی از آیین نامه های شورایعالی بیمه (آیین نامه سرمایه گذاری، آیین نامه کارمزد و…) نیاز به بازنگری دارند و جای خالی تعدادی دیگر احساس می شود رشته ها و محصولات بیمه ای که عمدتاً دارای عمر طولانی و بدون توجه به نیازهای امروزی بیمه گذاران طراحی شده اند به بازنگری اساسی نیاز دارند. استقرار حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه و توجه جدی به رعایت آیین نامه 90 در انتصابات ضرورت دارد.

ترکیب و شیوه اداره شبکه توزیع صنعت بیمه با توجه به پدیدار شدن فروش الکترونیک و زیان ده بودن غالب نمایندگی های بیمه و پررنگ تر شدن موضوع نیاز به مشاوره بیمه و دلالی حرفه ای بیمه در بازار نیاز به بازنگری جدی دارد و درجه بندی شبکه فروش ضرورت یافته است.

با وجود همه ی آنچه که گفته شد و شاید می توان باز هم از آن گفت وجود برخی بیمه ها در داخل کشور می تواند فرضیه ها و معادلات را به هم بزند و در نتیجه با وجود همه ی این مشکلات در مسیر توسعه و تعالی باشد. این روزها شاهد موفقیت های چشمگیر بیمه سرمد در یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی کشور هستیم. سرمدیها برای ششمین سال پیاپی موفق به کسب رتبه ی یک توانگری شدند که با وجه به مشکلات زیادی که صنعت بیمه کشور دارد کسب این میزان از موفقیت بسیار قابل تحسین است. پرداختن به این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که وقتی اهمیت سزح توانگری برایمان تشریح شود:

به طور کلی سطح توانگری بیمه ها به 5 دسته تقسیم می شود:

شرکت‌های سطح ۱ توانگری در وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر ۱۰۰ درصد و یا بیشتر است. این شرکت‌ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی خوبی برخوردارند.

نسبت توانگری مالی سطح ۲، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص‌های تعریف شده سطح ۲ توانگری به این معناست که شرکت‌های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را تقویت کنند.

 نسبت توانگری مالی سطح ۳، بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است. برابر مقررات موجود، شرکت‌های بیمه ای که در سطح ۳ قرار می‌گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارائه کنند.

 نسبت توانگری مالی سطح ۴، بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است. شرکت‌هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه نمایند.

نسبت توانگری مالی سطح ۵، کمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگری موسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال نماید.

با این وضعیت رسیدن به سطح 1 توانگری آن هم برای شش سال پیاپی نشان از نقشه ی راه درست بیمه سرمد در صنعت بیمه دارد زیرا با توجه به مسائل اقتصادی حاکم بر بیمه ها و نیز الزام به فرهنگ سازی بیشتر در خصوص نوع مصرف بیمه ها و تعداد نامهای بیمه ای کشور این موضوع به شدت قابل تحسین است.