عبدالله رضیان در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به نحوه فعالیت “بانک ملت “در ارائه خدمت رسانی به مردم و اجتماع گفت: از زمانی که بانک ملت خصوصی شد نشان داد که این بانک می تواند خودش را به خوبی اداره کند.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات و تسهیلات از ناحیه منابع بانک ملت امری بسیار مطلوب و مثبت است ،همچنین این بانک تلاش‌های زیادی را انجام داده که در مسیر تولید در کشور هم گام‌های جدی بردارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نگاه مجلس این است که بانک‌ها از بنگاه‌داری فاصله بگیرند، گفت: بانک‌ها باید منابع خود را در بخش تولید هزینه کنند که بانک ملت در حال حاضر در این مسیر گام بر می دارد و می توان این امر می‌تواند موثر دانست.

رضیان با بیان اینکه ساختار مربوط به ارائه تسهیلات و نرخ سود در بانک ملت دور از خطاست، اظهارداشت:البته اگر مقداری ساختار مربوط به ارائه تسهیلات در این بانک شفاف‌تر شود ارزیابی از این بانک مثبت تر قلمداد خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اعتماد عمومی به بانک‌های خصوصی همچون بانک ملت، تصریح کرد: در حال حاضر بانک هایی چون بانک ملت عملکردخوبی داشته و تضامین مناسبی در بانک مرکزی دارد و مردم می‌توانند به راحتی به این بانک اعتماد کنند.

0