به گزارش نبض بازار ، استفاده از حداکثر ظرفیت ها در مناطق استانی و نیز زمینه سازی جهت جلوگیری از مهاجرت بی رویه به مناطق دیگر سبب خواهد شد که ضمن بکارگیری از نیروهای بومی موضوع اشتغال در شهرستانها نیز مرتفع شود. احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره ی یک فولاد بافت کرمان که با همت بانک گردشگری در روز دوشنبه توسط رئیس جمهور افتتاح می شود از جمله ی این برنامه هاست که می تواند در سایر سازمانها نیز بکار بسته شود.

در همین ارتباط با محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس به گفتگو نشستیم. وکیلی در خصوص آمار بیکاری گفت: خوشبختانه در حال ایجاد مسیری هستیم که می توان امیدوار بود موضوع اشتغال دیگر دغدغه ی خانواده ها نباشد. وی ضمن حمایت از ارائه ی تسهیلات به بخش خصوصی گفت: در همین زمینه شاهد هستیم که از استارت آپها حمایتهای خوبی در حال صورت گرفتن است که البته باید آن را توسعه داد. نماینده ی مردم تهران اظهار کرد: اینکه در دولت برنامه هایی در حال انجام است که در آن بتوان معضل اشتغال را حل کرد خوب است اما باید بخاطر داشته باشیم که فراهم کردن شرایط کاری در بخش خصوصی بسیار مهم تر است زیرا ظرفیت های اشتغال در در بخشهای دولتی دارای محدودیت هایی است که در بخش خصوصی آن را مشاهده نمی کنیم. بنابراین بخش خصوصی باید در الویت ایجاد اشتغال قرار گیرد. وکیلی ضمن تقدیر از حمایت بانک گردشگری در خصوص احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت کرمان اظهار امیدواری کرد که با پای کار بودن نهادهای پولی و مالی بتوان به وضعیت اشتغال در اکثر استانها سر و سامان بخشید.